Tag Archives: d aga campuchia

gà bị lệch đuôi

Gà bị lệch đuôi và cách khắc phục hiệu quả

Gà bị lệch đuôi không phải là vấn đề phổ biến tuy nhiên ở gà chọi vẫn thường gặp. Một con gà chọi nuôi từ nhỏ đến lớn sinh trưởng và phát triển bình thường. Đế độ tuổi đủ lông bông nhiên bộ đuôi bị lệch sang một bên trông mát thẩm mỹ. Một còn

Read More

Close [X]