Tag Archives: cho gà lên bội

cho gà lên bội

Bao lâu thì có thể cho gà lên bội và cách chăm sóc

  Cho gà lên bội là một trong những điều cần biết trong nuôi gà đá. Một chiến kê nuôi tới độ tuổi bao nhiêu thì có thể cho gà lên bội để nuôi chế độ? Là một chiến kê chuyên để nuôi đá thì đế độ tuổi nhất định cần tách ra nuôi riêng.

Read More

Close [X]