Tag Archives: da ga pc1

Gà mái bị nâng

Khắc phục tình trạng gà mái bị nâng không đẻ

Gà mái bị nâng là một trong những tình trạng gặp khá nhiều trong chăn nuôi. Kể cả nuôi gà đá cựa sắt, nuôi gà thịt hay gà lấy trứng công nghiệp đề gặp phải. Đây là hiện tượng gà mái quá tuổi sinh nở nhưng vẫn không chịu đẻ và rất mập. Vấn đề

Read More

Close [X]