Tag Archives: Thuốc gà đá không được

thuốc gà không đá được

Thuốc gà không đá được – Thuốc gây chế gà chọi

Đừng hiểu lầm, bài viết tổng hợp các mẫu thuốc gà không đá được. Hay cò được gọi với tên khác là thuốc ức chế gà đá. Không hề chỉ dẫn cho “tặc kê” lộng hành hay chơi bẩn. Mà là muốn anh em trang bị thêm tri thức và phòng bị có kẻ xấu. Với thêm tri thức đồng nghĩa sở hữu việc tránh được hậu họa. Ấy là lý do tại

Read More

Close [X]